Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Galați, Tirighina

SC GILDA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Tirighina, DN 2B, Tarla 184, nr. 58,  Iurescu Ioana

Galați,
str.Casin, nr.32

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Galați
  2. Centre de colectare Tirighina
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz