Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Cluj, Turda

SC BITI TÂMPLĂRIE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 19C

  1. Centre de colectare județul Cluj
  2. Centre de colectare Turda
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz