Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Apa, județul Satu Mare

RACOLŢA VIORICA – ELENA I.I. este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Apa, la adresa: Sat APA, Com. APA, Nr. cadastral 3198, Jud. SATU MARE, Telefon: 0745004887.
Sediu social: Seini, str. N.Bălcescu nr.81, jud Maramureș, Telefon: 0745004887, 0945004887,e-mail Racolta Viorica

Seini, str. N.Bălcescu nr.81, jud Maramureș, Telefon: 0745004887, 0945004887,e-mail Racolta Viorica

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Apa
  2. Centre de colectare județul Satu Mare
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz