Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ardeoani, județul Bacău

MOTOCRIS SERVICES SRL este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Ardeoani, la adresa: com. Ardeoani, sat Leontinești, tel: 0766206170, Albu Cristian.
Sediu social:com. Ardeoani, sat Leontinești, jud. Bacău, tel: 0766206170, Albu Cristian

com. Ardeoani, sat Leontinești, jud. Bacău, tel: 0766206170, Albu Cristian

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ardeoani
  2. Centre de colectare județul Bacău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz