Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ardeoani, județul Bacău

SC MOTOCRIS SERVICES SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Ardeoani, sat Leontinești, tel: 0766206170, Albu Cristian

com. Ardeoani, sat Leontinești, jud. Bacău, tel: 0766206170, Albu Cristian

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ardeoani
  2. Centre de colectare județul Bacău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz