Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Iași, Lețcani

GOOD LUCK IMPEX SRL este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Lețcani, la adresa: com. Letcani, loc. Letcani, jud. Iași, tel: 0758113114.
Sediu social:sat Tiganasi, com. Tiganasi, nr.cadastral 60954, cam. 1, jud. Iași

sat Tiganasi, com. Tiganasi, nr.cadastral 60954, cam. 1, jud. Iași

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Iași
  2. Centre de colectare Lețcani
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz