Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Iași, Lețcani

SC GOOD LUCK IMPEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Letcani, loc. Letcani, tel: 0232/273200, 0740245159, 0744980823, , Loghinoaia Mihaita, Calinescu Sorinel

  1. Centre de colectare județul Iași
  2. Centre de colectare Lețcani
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz