Colectare vehicule scoase din uz în județul Galați