Centru de colectare deșeuri baterii auto în Călugăreni, județul Giurgiu

ANA METAL SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și reciclarea bateriilor auto uzate, baterii auto, cu punct de colectare în Călugăreni, la adresa: com. Călugăreni, sat Hulubești,
str. Voinescu, nr. 10, tel: 0246258567.
Sediu social:com. Călugăreni, sat Hulubești,
str. Voinescu, nr. 10, tel: 0246258567

com. Călugăreni, sat Hulubești,
str. Voinescu, nr. 10, tel: 0246258567

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Călugăreni
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto