Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Bacău, Moinești

SOMA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și reciclarea bateriilor auto uzate, baterii auto, cu punct de colectare în Moinești, la adresa: Municipiul Moinesti (Jud. Bacău):
Str. Lunca nr. 18, Program: 8:00 – 15:00
Adascalitei Gheorghe 0744.903.482, 
www.somabacau.ro

Principalele obiecte de activitate ale SC SOMA SRL Bacău sunt:
a. Activități din cadrul serviciului public de salubrizare a localităților

– colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

– colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

– operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

– sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

– măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

– curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

  1. Recuperarea materialelor reciclabile sortate

– colectarea deșeurilor valorificabile (metalice și nemetalice)

– colectarea bateriilor și acumulatorilor uzați

– colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Numere de contact pentru activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate (colectare deșeuri valorificabile metalice și nemetalice, deee, baterii și acumulatori:

Municipiul Bacău (Jud. Bacău):
Adresa: Str. Teiului nr. 11, Program: 8:00 – 15:00
Persoana de contact: Turlueanu Gabriel 0722.264.477, www.somabacau.ro

Municipiul Moinesti (Jud. Bacău):
Str. Lunca nr. 18, Program: 8:00 – 15:00
Adascalitei Gheorghe 0744.903.482,
www.somabacau.ro

Contact Cisnădie (Jud. Sibiu) – numai pentru colectarea deșeurilor DEEE:
Str. Șelimbărului nr. 90, Program: 8:00 – 15:00
Telefoane: 0269 988, 0269.562.056
Email: ,
www.somasibiu.ro

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Moinești
  3. Centre de colectare baterii auto