Soma SRL Firmă de colectare și reciclare deșeuri în Bacău și Sibiu

Principalele obiecte de activitate ale SC SOMA SRL Bacău sunt:
a. Activități din cadrul serviciului public de salubrizare a localităților

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

- operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

- sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț


  1. Recuperarea materialelor reciclabile sortate


- colectarea deșeurilor valorificabile (metalice și nemetalice)

- colectarea bateriilor și acumulatorilor uzați

- colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Numere de contact pentru activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate (colectare deșeuri valorificabile metalice și nemetalice, deee, baterii și acumulatori:

Municipiul Bacău (Jud. Bacău):
Adresa: Str. Teiului nr. 11, Program: 8:00 - 15:00
Persoana de contact: Turlueanu Gabriel 0722.264.477, www.somabacau.ro

Municipiul Moinesti (Jud. Bacău):
Str. Lunca nr. 18, Program: 8:00 - 15:00
Adascalitei Gheorghe 0744.903.482,
www.somabacau.ro

Contact Cisnădie (Jud. Sibiu) – numai pentru colectarea deșeurilor DEEE:
Str. Șelimbărului nr. 90, Program: 8:00 - 15:00
Telefoane: 0269 988, 0269.562.056
Email: ,
www.somasibiu.ro
0234 514 800
http://www.soma.ro


Puncte și centre de colectare Soma SRL:

Despre Soma SRL: