Centru de colectare si tratare deseuri periculoase si nepericuloase