Centru de colectare deșeuri electrocasnice (DEEE) în București, Ilfov + București

ECO SUD SA este operator economic autorizat pentru colectare și reciclare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (DEEE), televizoare vechi, frigidere, imprimante, calculatoare și componente de calculatoare, mașini de spălat, telefoane vechi etc., cu punct de colectare în București, la adresa: .
Sediu social:București
Sectorul 1, str. Ankara, nr.3, parter, biroul nr.3
0212100425/45, fax:0212102292, e-mail: ,
București

Eco Sud gestioneaza 6 statii de sortare a deseurilor, 4 statii de compostare, 3 platforme de transfer si 6 depozite ecologice:

Depozitul Ecologic de Deseuri Solide Urbane si Industriale Asimilabile Vidra, care deserveste Municipiul Bucuresti si localitatile invecinate;
Depozitul Conform Judetean Mofleni, care deserveste Municipiul Craiova si judetul Dolj;
Depozitul Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide, care deserveste judetul Teleorman;
Centrul de Management Integrat al Deseurilor Fratesti cu activitati de depozitare si sortare, care deserveste judetul Giurgiu;
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide cu activitati de depozitare, transfer si sortare, care deserveste judetul Bacau;
Depozitul de Deseuri nepericuloase Girov cu activitati de tartare, eliminare deseuri nepericuloase si transfer, care deseveste judetul Neamt.

Str. Ankara nr.3 , Sector 1, Bucuresti
(+40) 21 210 04 25/45

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare București
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)