ECO SUD SA - Firmă de colectare și reciclare deșeuri în București

Eco Sud gestioneaza 6 statii de sortare a deseurilor, 4 statii de compostare, 3 platforme de transfer si 6 depozite ecologice:

Depozitul Ecologic de Deseuri Solide Urbane si Industriale Asimilabile Vidra, care deserveste Municipiul Bucuresti si localitatile invecinate;
Depozitul Conform Judetean Mofleni, care deserveste Municipiul Craiova si judetul Dolj;
Depozitul Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide, care deserveste judetul Teleorman;
Centrul de Management Integrat al Deseurilor Fratesti cu activitati de depozitare si sortare, care deserveste judetul Giurgiu;
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide cu activitati de depozitare, transfer si sortare, care deserveste judetul Bacau;
Depozitul de Deseuri nepericuloase Girov cu activitati de tartare, eliminare deseuri nepericuloase si transfer, care deseveste judetul Neamt.

Str. Ankara nr.3 , Sector 1, Bucuresti
(+40) 21 210 04 25/45


0212100425
http://ecosud.ro


Puncte și centre de colectare Eco Sud SA:

Despre Eco Sud SA: