Centru de colectare deșeuri electrocasnice (DEEE) în Brașov, județul Brașov

PROGREEN TAT SRL este operator economic autorizat pentru colectare și reciclare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (DEEE), televizoare vechi, frigidere, imprimante, calculatoare și componente de calculatoare, mașini de spălat, telefoane vechi etc., cu punct de colectare în Brașov, la adresa: PL.Brașov,str.Zizinului nr.123V.
Sediu social:SANPETRU
str.Dobrogei nr.38A tel.0734729352,
jud. BRASOV

Progreen TAT vă poate oferi o suită de servicii integrate pentru administrare a deșeurilor
(colectare, transport, consultanță și documentație):

Colectare deșeuri reciclabile
Oferim servicii de colectare, transport, sortare, depozitare și valorificare deșeuri nepericuloase (deșeu ambalaj, hârtie, PET, sticlă, folie plastic, deșeuri textile, deșeuri feroase și neferoase ș.a.)

Colectare deșeuri periculoase
Firma noastră este autorizată pentru colectarea DEEE-urilor, apelor murdare, namolurilor (bioremediere), uleiurilor minerale, deșeurilor rezultate din producție sau a oricărui deșeu din categoria deșeurilor periculoase. De asemenea, suntem autorizați pentru dezansamblarea utilajelor industriale (inclusiv programul RABLA)

Colectare deșeuri medicale
Firma noastră este autorizată pentru colectare, transport și eliminare deșeuri medicale – înțepătoare, tăietoare, anatomo-patologice, medicamente expirate.

Consultanță în gestiunea deșeurilor
Întocmirea de proceduri privind identificarea tipurilor de deșeuri, codarea, colectarea și depozitarea selectivă a acestora pe categorii, instruire angajați.

Raportarea informațiilor privind gestiunea deșeurilor către instituțiile abilitate.
Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legea 211/2011 de către o persoană calificată conform legii (Specialist managementul deșeurilor, cod COR 325713):

Întocmirea și completarea Registrului de Evidență a Gestiunii Deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale.
Transmiterea lunară a evidenței gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu către Agenția pentru Protecția Mediului.

Urmărirea și asigurarea îndeplinirii obligațiilor ce revin ca operator economic cu privire la gestionarea deșeurilor, inclusiv realizarea instructajelor obligatorii pentru personal.
Consiliere pe alte probleme de protecția mediului.

PROGREEN T.A.T S.R.L.
Zizinului 123V, Brașov
+40 374 954 876

Persoană de contact:
MARIUS RECHIȚEAN
Telefon Mobil: +40 768 493 588

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Brașov
  2. Centre de colectare județul Brașov
  3. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)