Colectarea separată a deșeurilor în București

Publicat în Bucureşti acum 2 ani
bucuresti

bucuresti

Anul trecut, în luna august, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 prin care autoritățile locale sunt obligate să asigure reutilizarea sau reciclarea a 50% din deșeurile menajere – hârtie, metal plastic și sticlă. Pentru 2025, noua reglementare ridică ștacheta la 55% și pentru 2030, la 60%. În 2035, nu mai puțin de două treimi din deșeuri ar trebui să fie refolosite sau reciclate.

Parcă pentru a pune și mai mare presiune pe autoritățile locale – care au ratat ce-i drept target-ul de 50% reciclare și refolosire pentru anul trecut, chiar înainte de Revelion Guvernul adopta OUG/136/2021, potrivit căreia procentul deșeurilor municipale depozitate ar trebui să se reducă cu 60%. Din acest procent de 60% din deșeurile municipale, minim 50% ar trebui reciclate, iar alte 10% ar trebui să fie valorificate în alte forme.

Cu un procent de refolosire și reciclare de 10%, inferior ratei naționale de 11,5%, potrivit datelor Eurostat din 2019, ce șanse are Bucureștiul de a atinge aceste noi și ambițioase ținte?

Colectarea selectivă a deșeurilor în București…

Am încercat, în decursul ultimelor luni, să schițăm o situație a colectării selective și reciclării pe sectoare. Asta deoarece serviciul de salubritate este în competența primăriilor de sector, care au contracte cu operatorii de salubritate.

În Sectorul 1, operatorul de salubritate a înființat, de mulți ani, puncte stradale de colectare a deșeurilor reciclabile pe trei fracții. Sunt preluate gratuit, cu programare prealabilă, deșeurile voluminoase, mobilier, aparate electrocasnice mari etc.

Poate și din această cauză, rata de reciclare din acest sector este peste media Bucureștiului, conform datelor disponibile pe site-ul Romprest.

Ceea ce lipsește aproape cu desăvârșire este colectarea deșeurilor reciclabile de la sursă.

Sectorul 1 s-ar putea situa și mai bine în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea dacă nu ar mai fi sustrase deșeurile colectate selectiv în punctele stradale – care nu mai sunt preluate de către operator și nu pot fi raportate, și dacă ar exista spații de depozitare a reciclabilelor accesibile asociațiilor de proprietari.

Deși, încă din 2019, există un proiect privind realizarea de puncte de colectare separată îngropate, accesibile asociațiilor de proprietari pe bază de cartele, acesta nu a fost implementat nici până în prezent.

Sectorul 2 va implementa, din acest an, principiul „plătești cât arunci”. De asemenea, în acest sector se preiau deșeurile din construcții rezultate din renovări și există un program de colectare separată a hârtiei de la 600 de scări de bloc.

Ceea ce nu se face în Sectorul 2 este colectarea separată a sticlei. Mai mult decât atât, mașinile care ridică reciclabilele le compactază.

În Sectorul 3, pare să crească rata de valorificare a deșeurilor prin reciclare, datorită sistemului de colectare pe trei fracții de la asociațiile de proprietari, dar și de la gospodăriile individuale. De asemenea, sunt preluate cantități reduse de deșeuri din construcții, rezultate din renovări, prin ridicarea gratuită a unui transport pe an și oferirea unui discount la ridicarea acestui tip de deșeuri, dacă sunt colectate pe tipuri de materiale.

Trebuie menționat, însă, faptul că un punct deficitar îl reprezintă containerele stradale de colectare selectivă. De asemenea, există zone în care colectarea selectivă este deficitară.

Sectorul 4 poate reprezenta un model de bună practică în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor.

Există, deja, containere stradale pe trei fracții. În plus, din acest an, nu doar că se va implementa principiul „plătești cât arunci”, dar pubelele vor fi dotate cu microcipuri RFID, iar „gunoierele” vor avea cititoare de microcipuri. Astfel, se va cunoaște exact volumul și frecvența ridicării deșeurilor de la fiecare asociație de proprietari și gospodărie individuală.

Rămân, însă, suficiente provocări și pentru edilul Daniel Băluță, deoarece rata de reciclare este, încă, redusă, iar colectarea reciclabilelor de la sursă este deficitară și ea, încă…

Sectorul 5 furnizează, la cerere, saci, pubele sau containere pentru colectarea selectivă asociațiilor de proprietari și gospodăriilor individuale. Dar colectarea reciclabilelor în mașinile care le ridică este deficitară, să zicem, iar numărul containerelor stradale pentru colectare selectivă este redus.

Însă, în sectorul primarului Piedone, în care curățenia în sine era o problemă, până cu un an și ceva în urmă, s-au înregistrat mari progrese în domeniul salubrității. Ceea ce poate crea premise favorabile și în ceea ce privește colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor.

În fine, ultimul, dar nu cel din urmă, Sectorul 6 se poate lăuda cu o rată de reciclare ridicată. Demn de menționat este și faptul că, în sectorul lui Ciprian Ciucu, sticla este colectată și ridicată separat, ceea ce contribuie, cu siguranță, la rata ridicată de reciclare.

Și deșeurile textile și încălțămintea sunt colectate separat, dar contracost. Poate că o colectare gratuită, în anumite zile și locuri prestabilite și anunțate ar ridica și mai mult gradul de colectare selectivă și refolosire a acestui tip de deșeuri.

Și în acest sector există, însă, probleme, deoarece sistemul de colectare selectivă a deșeurilor nu pare a fi implementat la toate asociațiile de proprietari.

via București FM

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)