Craiovenii vor plăti pentru gunoi o taxă specială de salubrizare

Publicat în Dolj acum 3 ani
iridex

iridex

Începând din această vară, craiovenii vor avea de plătit o nouă taxă. Este vorba despre taxa specială de salubrizare. Primăria a iniţiat procedura de consultare publică a unui Regulament privind instituirea şi administrarea acestei taxe speciale de salubrizare în municipiu. Aceasta va intra în vigoare din momentul în care activitatea de salubrizare în Craiova va fi derulată de Iridex Group, operatorul judeţean desemnat să colecteze gunoiul în cadrul Masterplanului de gunoi al Doljului. Taxa şi Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare urmează să fie aprobate în şedinţa de Consiliu Local din data de 27.05.2021. Taxa va fi impusă persoanelor fizice şi agenţilor economici din Craiova şi va fi plătită prin Direcţia de Impozite şi Taxe(DIT).

Noua taxă intră în vigoare odată cu apariţia pe piaţă a noului operator de salubritate, Iridex. Cu alte cuvinte, craiovenii nu vor mai avea contracte cu Salubritatea, iar gunoiul nu va mai fi plătit ca şi până acum la casierii respectivei societăţi, ci la DIT. Pentru 2021, noua taxă este în cuantum de 11 lei/lună/ persoană, pentru utilizatorii casnici (taxă distinctă pentru deșeuri reziduale – 9 lei; taxă distinctă pentru deșeuri reciclabile – 2 lei), şi 144 lei/mc, pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate.
Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabilește și se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local.

Iridex Group Salubrizare continuă, în municipiul Craiova, distribuirea recipientelor de colectare a deșeurilor pentru persoanele fizice care locuiesc la case.
„Taxa specială de salubrizare se calculează pentru fiecare persoană care locuiește efectiv în
imobilul rezidențial/mixt, iar impunerea taxei speciale de salubrizare se face pentru proprietarul
imobilului; numărul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale de salubrizare va fi conform
declarației pe proprie răspundere a proprietarului/chiriașului în cazul locuințelor proprietate de
stat sau proprietate a unității administrativ-teritoriale”, se arată în Regulament

Craiovenii trebuie să declare la Taxe şi Impozite persoanele din locuinţă
Persoanele fizice vor plăti respectiva taxă în baza declaraţiei de impunere, iar obligația de a achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului.

Tot în Regulament se arată că:

„Declarația de impunere se depune pentru fiecare proprietate deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este utilizată de alte persoane fizice ( închiriată, comodat etc), pentru toate persoanele din imobil care beneficiază de serviciul de salubrizare, proprietarul devenind subiect de drept fiscal”.

Craiovenii care locuiesc la casă au primit formularul respectivei declaraţii odată cu pubelele distribuite de către operatorul de salubritate.

Agenţii economici vor plăti taxa specială de salubrizare în baza contractului încheiat cu operatorul de salubritate. Aceştia pot să cumpere sau pot să închirieze de la operator pubelele necesare colectării deşeurilor.

„Persoanele juridice plătesc un fel de chirie Iridexului pentru containerele necesare colectării deşeurilor sau pot să şi le achiziţioneze”, spune Adela Plăcintescu, director ADI ECO DOLJ.

Nu depui declaraţia, plăteşti taxă de salubrizare pentru trei persoane
Nedepunerea Declarațiilor de impunere/rectificative prevăzute în Regulament la termenele stabilite pentru fiecare declarație de impunere, dă dreptul organului fiscal local să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligația de plată se va stabili din oficiu, după cum urmează:
pentru proprietarii de imobile cu destinație rezidențială/mixtă cuantumul taxei de salubrizare
se va stabili pe baza oricăror date și informații obținute de organul fiscal local, iar în situația în
care nu va fi posibilă determinarea numărului de persoane dintr-o locuință, se va estima un număr
de 3 persoane. Ulterior, proprietarul poate să declare numărul corect al persoanelor din imobil.

Taxa specială de salubrizare se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare. Prin excepție , pentru anul 2021, primul termen de plată al taxei speciale de salubrizare este de 60 zile de la data începerii prestării efective a activităților serviciului de salubrizare. Plata taxei speciale de salubrizare se poate face și anticipat, pe o perioadă de mai multe luni,
sau pentru întregul an.

Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de
întârziere, precum și aplicarea măsurilor de executare silită prevazute de Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală. Nivelul majorărilor de întârziere este cel stabilit pentru neplata obligațiilor fiscale datorate organului fiscal local.

„Craiovenii pot plăti taxa şi lunar sau odată cu taxele şi impozitele. Datoria este exigibilă pe fiecare lună. Plata se face pe tonele de deşeuri colectate. ADI Eco Dolj primeşte două facturi, una de la Iridex, una de la ECO Sud, cele două facturi sunt refacturate primăriei Craiova. Aceasta plăteşte către ADI din taxele încasate de la cetăţeni şi agenţi economici”,

a declarat pentru GdS, Adela Plăcintescu, director ADI ECO DOLJ.

Persoanele cu handicap plătesc taxa de salubrizare
Persoanele cu handicap nu sunt scutite de taxa specială de salubrizare, scutirile pentru taxele speciale, inclusiv pentru taxa specială de salubrizare, nu sunt prevăzute prin efectul legii.

via GDS

Etichetat cu: , ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)