De unde iau craiovenii formularul pentru declarația pentru gunoi

Publicat în Dolj acum 3 ani

iridexPeste 50 de mii de craioveni sunt așteptați începând cu data de 1 iulie la Direcția de Impozite și Taxe. Aceștia au obligația de a completa și transmite la DIT declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, în baza căreia vor fi impuși la plata taxei pentru serviciile de colectare a deșeurilor. Craiovenii au la dispoziție două luni să depună la taxe și impozite, fizic sau online, declarația de impunere de la momentul începerii activității noului operator.

„Proprietarul are la dispoziție 60 de zile, să transmită la DIT declarația de impunere de la momentul în care își începe operatorul activitatea. Data când va intra Iridexul va fi comunicată în mass-media, și va fi și pe site-ul primăriei. Totul se va face conform Regulamentului care a fost aprobat în ședința de Consiliu Local de luna trecută. Regulamentul este clar și toți locuitorii Craiovei trebuie să respecte prevederile articolului 5, alin 4.

Acesta spune: „În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare proprietarul, respectiv concesionarul /locatarul/ titularul dreptului de folosință al imobilului proprietate de stat sau a unității administrativ teritoriale are obligația depunerii declarației de impunere la Direcția de Impozite și Taxe a Primăriei Municipiului Craiova, până cel târziu în termen de 60 de zile de la data începerii prestării efective a activităților serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova, dată comunicată pe site-ul instituției și în mass-media”, a declarat viceprimarul Craiovei, Daniela Barbu

La 1 iulie pleacă Salubritatea, vine Iridexul
Craiovenii vor plăti pentru gunoi o taxă specială de salubrizareIridex va prelua o parte a angajaților de la Salubritate
Iridex va prelua activitaea de colectare a gunoiului
Este cunoscut faptul că actualul operator și-a făcut deja cunoscută intenția de încetare a contractului cu craiovenii.

„SC Salubritate Craiova SRL a demarat procedura de transmitere a notificărilor privind încetarea, începând cu data de 01.07.2021, a tuturor contractelor de colectare a deșeurilor încheiate cu abonații de pe raza municipiului Craiova. Decizia are la bază notificarea comunicată în data de 2 iunie 2021 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor Ecodolj, prin care se aduce la cunoștință începerea prestării activității de colectare a deșeurilor de către asocierea condusă de SC Iridex Group Salubrizare SRL în data de 01.07.2021.Așadar, toți cei peste 26.000 de abonați la serviciile de colectare a deșeurilor (persoane fizice, agenți economici, instituții publice, asociații de proprietari) vor fi informați că, începând cu data de 01.07.2021, SC Salubritate Craiova SRL nu va mai ridica gunoiul de la clienții din municipiul Craiova și este necesară returnarea recipientelor de precolectare primite în comodat, precum și achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată. De asemenea, abonații, atât persoane fizice cât și juridice, sunt înștiințați că au posibilitatea de a păstra recipientul primit de la SC Salubritate Craiova SRL, cu condiția achitării contravalorii acestuia”,

se arată într-un comunicat al SC Salubritate Craiova SRL.

Iridex a împărțit tomberoane și formulare

În privința declarațiie de impunere, lucrurile stau în felul următor. Craiovenii care locuiesc la casă au primit odată cu tomberoanele, trei la număr și formularul pentru declarația de impunere de la noul operator. Aceștia l-au completat sau urmează să-l completeze și să-l depună la DIT. Ce se întâmplă cu craiovenii care locuiesc la bloc? Un răspuns clar nu am primit nici de la Iridex, nici de la ADI Eco Dolj. Regulamentul nu face distincție: „Persoanele fizice, proprietari de imobile cu destinația rezidențială (locuință)/mixtă, au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament și de a achita taxa specială de salubrizare. Declarația de impunere se depune pentru fiecare proprietate deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este utilizată de alte persoane fizice ( închiriată, comodat etc), pentru toate persoanele din imobil care beneficiază de serviciul de salubrizare, proprietarul devenind subiect de drept fiscal”, art. 5, Regulament.

Tot în Regulament se arată că:

„Nedepunerea Declarațiilor de impunere/rectificative prevăzute în Anexele 1, 2 și 3, la prezentul regulament, după caz, la termenele stabilite pentru fiecare declarație de impunere/rectificativă, dă dreptul organului fiscal local să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligația de plată se va stabili din oficiu, după cum urmează: a) pentru proprietarii de imobile cu destinație rezidențială/mixtă cuantumul taxei de salubrizare se va stabili pe baza oricăror date și informații obținute de organul fiscal local, iar în situația în care nu va fi posibilă determinarea numărului de persoane dintr-o locuință, se va estima un număr de 3 persoane”.

DIT trebuie să se organizeze pentru că e sarcina lor să colecteze taxe și impozite locale
Direcţia Impozite şi Taxe Craiova
Direcţia Impozite şi Taxe Craiova
Revenind, craiovenii care locuiesc la bloc trebuie să descarce de pe siteul primăriei sau să ridice de la DIT formularul Declarației de impunere. Ulterior îl completează și îl depun la aceeași direcție.

Din lista de plată a asociațiilor de proprietari dispare rubrica „gunoi”, iar proprietarii vor plăti colectarea deșeurilor la Taxe. Conform Regulamentului:

„Direcția Impozite și Taxe, care administrează fiscal taxa specială de salubrizare: a) urmărește depunerea declarațiilor de impunere/ rectificative a taxelor speciale de salubrizare de către utilizatorii serviciului de salubrizare și asigură înregistrarea acestora în evidența fiscală, încasează taxele speciale de salubrizare datorate; b) în scopul exercitării activității de colectare a taxelor speciale de salubrizare, organizează pentru fiecare utilizator al serviciului de salubrizare evidența taxei speciale de salubrizare; c) desfășoară toate activitățile necesare privind administrarea taxei speciale de salubrizare; d) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și ADI ECODOLJ în vederea unei cât mai bune gestionari a sistemului de management integrat al deseurilor”, art. 10 Regulament.

Persoanele juridice fac contract cu operatorului
Persoanele juridice vor fi contactate direct de către un reprezentant al SC Iridex Group Salubrizare SRL, în vederea încheierii contractului, sau pot încheia contractele la sediile operatorului din Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 30B sau comuna Malu Mare, str. Prelungirea Bechet, km 7. Noul operator de salubrizare poate fi contactat la numărul de telefon 0251/979”

via Gazeta de Sud

Etichetat cu: ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)