Iridex Group Salubrizare începe perioada de mobilizare în municipiul Craiova

Publicat în Dolj acum 3 ani

În baza contractului nr. 370/22.05.2018 privind ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în jud. Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, încheiat între Asocierea S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. – Iridex Group Import Export S.R.L și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a deșeurilor ECODOLJ, în luna februarie a fost emis ordinul pentru începerea perioadei de mobilizare în Municipiul Craiova.

În această perioadă, Iridex Group Salubrizare va derula activitățile pregătitoare necesare începerii prestării serviciilor de colectare a deșeurilor, dintre care:

Organizarea contractării persoanelor juridice prin intermediul reprezentanților comerciali, care se vor deplasa la sediul acestora;

Organizarea și distribuirea recipientelor de colectare pentru persoanele fizice care locuiesc la case

(pubela neagră – deșeuri reziduale, pubela galbenă – deșeuri din categoria plastic-metal, pubela albastră – deșeuri din categoria hârtie-carton), conform unui program stabilit care va fi comunicat în timp util;
Organizarea și derularea unor activități de informare a populației în legătură cu tipurile de deșeuri ce vor fi colectate, programele de colectare, modalitățile de colectare separată a deșeurilor, prin intermediul diferitelor căi de comunicare.

Scopul nostru principal este protejarea mediului și a sănătății fiecăruia dintre noi și ne vom desfășura activitățile cu aceeași responsabilitate și transparență!

Vom informa locuitorii municipiului prin diferite mijloace de comunicare asupra detaliilor și stadiului desfășurării activităților și cu această ocazie apelăm la înțelegere pentru perioada care urmează, pentru eventualul disconfort creat de întregul proces de organizare.

Suntem convinși că, împreună cu populația și având sprijinul autorităților locale, vom reuși împreună reducerea considerabilă a cantităților de deşeuri colectate destinate eliminării prin depozitare, contribuind la asigurarea unui mediu de viață sănătos pentru toți locuitorii Craiovei.

Via Oltenasul.ro

Vezi punctele de colectare administrate de

Etichetat cu: , , ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)