Măsuri pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile propuse de AOAR

Publicat în Recomandari acum 4 ani

Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) propune o serie de măsuri pentru recuperarea de către țara noastră a decalajelor de performanță față de piața europeană în gestionarea bio-deșeurilor:
Tranziția către o economie verde și digitală constituie preocuparea principală a Uniunii Europene în prezent, agreată și confirmată de statele membre. Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) apreciază faptul că și Guvernul României, prin cei mai înalți reprezentanți ai săi ,și-a reafirmat determinarea de a plasa prioritățile climatice în centrul strategiilor sale de dezvoltare.

În acest context, AOAR remarcă șansa Romaniei de a acționa și de a contribui la atingerea obiectivelor europene, recuperând decalajele existente, acumulate în perioade lungi de inactivitate a decidenților politici și guvernamentali.

Eșecul implementării politicilor de mediu într-o manieră oportună, uniformă și corectă a costat deja România, efectele adverse fiind vizibile și cuantificabile. Pornind de la dinamica actuală, AOAR recomandă stabilirea unei agende de mediu cu obiective precise, pentru a putea produce rapid rezultate concrete și a încuraja progrese rapide pentru cetățeni, autorități locale și firme.
Este timpul abandonării populismului și recunoașterii nevoii de a interveni mai hotărât în stimularea tranziției spre o economie circulară, cu emisii reduse de carbon și capabilă de-a crește performanțele economiei naționale și bunăstarea cetățenilor. Desigur, direcțiile de acțiune sunt numeroase și ating toate domeniile de activitate; misiunea nu este ușoară, însă direcția este ireversibilă.

În ceea ce priveste eficiența utilizării resurselor materiale, sunt necesare câteva măsuri concrete pentru recuperarea decalajelor de performanță față de restul Uniunii Europene. Trebuie să taxăm tot mai ferm tratarea necorespunzătoare a deșeurilor și ratarea reciclării acestora, pentru a putea spera la obținerea de beneficii nete: materii prime autohtone, îmbunătățirea balanței de plăți, creareade locuri de muncă, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, economii de costuri, atragerea de fonduri europene pentru investiții în infrastructură critică. România are sanse considerabile pentru îmbunătățirea organizării sistemului de colectare separată și reciclare a deșeurilor municipale, pornind de la exemple existente și modele testate. Comunitățile funcționale, de tipul Dobroești, Sibiu, Buzău, Oradea pot constitui puncte de pornire pentru diseminarea bunelor practici.

Recomandare de acțiune: colaborare strânsă, într-un cadru oficial, la nivel național, între Ministerul Mediului, autoritățile locale și grupuri de experți, pentru diseminarea bunelor practici și implementare efectivă de procese logistice noi, construite prin decizii informate bazate pe date reale capabile de-a asigura monitorizarea efectivă a performanței și intervenția rapidă de corecție sau stimulare.

Rezultat asteptat: difuzarea rapidă a informației, multiplicarea exemplelor de succes, obținerea unor peformanțe superioare măsurate, la nivel național.
AOAR încurajează abordarea problematicilor de mediu structurat și segmentat, pornind de la informație și cazuistică ușor accesibile, pentru a extinde modelele de succes și a demonstra că legislația se poateimplementa și poate conduce la rezultatele vizate.

Recomandare de acțiune: abordarea segmentată: colectarea resturilor alimentare și vegetale de la retaileri, valorificarea acestora în obținerea de biogaz, fertilizanți si digestat anaerob, cu întoarcereaacestora în economia reală.

Rezultat așteptat: crearea rapidă a unor sisteme, modele și parteneriate eficiente, scalabile și multiplicabile, autosustenabile financiar.

Pentru încurajarea participării în acțiuni concrete, sunt necesare informaţii complete,înclusiv cu privire la modul în care România și celelalte state membre pun în practică angajamentele lor faţă de UE.
Recomandare de acțiune: platformă de comunicare continuă, deschisă partenerilor sociali, academici și de afaceri, coordonată de ministerele de linie pentru temele din domeniul lor de responsabilitate.
Rezultat așteptat: o cunoaștere mai bună a stadiului actual, a tenințelor macro-economice și de reglementare comunitară, care facilitează angajamentul asumat și sprijinul din partea firmelor și cetățenilor în transformarea societală de care România are nevoie.

Legislația de mediu este stufoasă, într-o transformare continuă și, pe alocuri, contradictorie. Pentru implementarea uniformă, este necesară completarea acesteia cu norme care să asigure operaționalizarea rapidă și unitară, cât mai ușor de înțeles de cei care trebuie să o cunoască și să o respecte.

Recomandare de acțiune: promovarea și adoptarea de urgență a normelor tehnice pentru legea compostului, a sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje, a reglementărilor pentru deșeurile din materiale de construcții, a transparentizării informațiilor de autorizare și de mediu în general, definirea statutului de „end of waste” pentru câteva categorii importante de deșeuri, adoptarea politicilor de reparare a echipamentelor electrice (care pot avea o importanță majoră pentru dotarea copiilor din medii defavorizate cu calculatoare și tablete, frigidere, televizoare, mașini de spălat etc).

Rezultat așteptat: dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, creșterea valorii economice a deșeurilor, crearea de locuri de muncă, creșterea nivelului de trai in comunitățile sărace, îmbunătățirea capacității administrative locale.

Pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate, AOAR încurajează și susține crearea unui grup de lucru sub coordonarea Ministerului Mediului,structurat pe tematici concrete cum sunt cele de mai sus, care să reunească reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților locale, ai agențiilor de protecția mediului și ai altor instituții cu rol în implementarea politicilor de mediu. Trebuie să prioritizăm urgențele de mediu și să contribuim la transformarea oportunităților relevate la nivel european în avantaje competitive și societale locale, prin identificarea, propunerea și derularea de proiecte naționale de mediu.

Via Economistul

Etichetat cu: ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)