Primăria Aiud anunță că deșeurile vegetale vor fi colectate la poarta casei

Publicat în Alba acum 3 ani

Începând cu 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban.

Conform dispozițiilor legii nr. 181/2020, măsura va fi dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci” și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Serviciul de colectare a deșeurilor vegetale pentru locuințele individuale situate în zona de case, se va presta conform programului de colectare a deșeurilor pe străzi, aprobat prin HCL nr. 249 din 24 octombrie 2019, iar serviciul de colectare a deșeurilor vegetale se va factura lunar pentru fiecare gospodărie.

Tariful pentru colectarea si transportul deșeurilor de origine vegetală din gospodăriile aferente locuințelor individuale va fi inclus în factura lunară a serviciilor de salubritate și va fi în valoare de 8,7958 lei/gospodărie/lună (TVA inclus). Sunt exceptate casele pentru care se poate demonstra faptul că există curte fără spații verzi și arbori.

Pentru zona locuințelor situate la blocuri, colectarea se va efectua zilnic, iar facturarea serviciilor prestate se va face de către UAT Municipiul Aiud, în baza tarifului aprobat prin HCL 182/18.07.2019, ca urmare a confirmării cantităților de către persoana desemnată din cadrul executivului local.

Obligația de a preda deșeurile vegetale operatorului autorizat revine și persoanelor juridice, iar sumele aferente serviciilor de colectare a acestor deșeuri de la agenții economici vor fi achitate de către aceștia pe baza comenzii, respectiv facturii emise de operatorul de servicii. Tariful va fi de 115,9973 lei/mc (TVA inclus).

via Mesagerul de Alba

Etichetat cu: , , ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)