Proiect de colectare separată a deșeului pe cinci fracții în Aleșd, jud Bihor

Publicat în Bihor acum 4 ani

În orașul Aleșd și în localitățile din împrejurimi se va colecta deșeul la standarde Europene!

Pentru a atinge țintele de reciclare impuse de Comisia Europeană țării noastre, operatorul de salubritate SALUBRI S.A. ALEȘD a inițiat un amplu proiect de colectare separată a deșeului pe cinci fracții.

​În cadrul proiectului ,,Furnizare pubele colectare selectivă și sistem RFID’’,  Europlast România a furnizat un număr total de 31.500 pubele dotate cu cip, 360.000 saci menajeri pentru colectare deșeuri din plastic/metal și hârtie/carton, precum și 10 cititoare inteligente cu încărcătoare wifi, cu ajutorul cărora întreg sistemul de colectare a deșeului se va desfășura la standarde Europene.

​Toate pubelele furnizate de Europlast sunt cipate (prevăzute cu RFID) astfel încat operatorul de salubritate SALUBRI SA va cunoaște în timp real: posesorul fiecărei pubele; cantitatea de deșeu colectată și ridicată de la populație. Practic raportările se vor genera automat într-un sistem/soft IT. De asemenea, fiecare pubelă este prevăzută cu un număr de serie ștanțat în corpul recipientului și un cod de bare QR. Seria conține date despre volumul recipientului și tipul deșeului care se colectează.

​,,Ne bucurăm că o mică localitate din județul nostru se aliniază la standarde europene în ceea ce privește colectarea separată a deșeului. Doar prin astlfel de proiecte, împreună vom putea atinge țintele de reciclare impuse de Comisia Europeană, la care ne-am angajat și pe care ni le-am asumat (ca țară) în momentul aderarii în UE. Țin de asemenea să îi mulțumesc domnului Claudiu Teodorof -Director General al Salubri SA, pentru implicarea, seriozitatea și profesionalismul dovedite pe întreg parcursul implementării acestui proiect’’ –  Marius Ghețe, Director General Europlast Romania.


​Europlast Romania face parte dintr-un holding internațional, fiind parte a concernului Jcoplastic, cu centre de producție pubele și containere din plastic în Italia, Austria, Grecia, Spania și Turcia. Concernul este unul dintre furnizorii de top la nivel mondial în fabricarea produselor din plastic utilizabile în diverse industrii și sectoare precum: colectarea deșeurilor, agricultură și industrie, având o tradiție îndelungată de peste 40 ani și o cifră de afaceri anuală la nivel de concern de 110 mil. €.

Imaginea județului Bihor și imaginea Aleșdului este imaginea noastră!

​De ce să colectam selectiv? Pentru că prin colectare selectivă o parte din deșeu este reciclat! Colectarea selectivă este o parte a procesului de reciclare, prin care materialele reciclabile sunt adunate și transportate către centre de reciclare. Procesul de reciclare presupune compostarea deșeurilor, colectarea separată și tratarea deșeurilor pentru reintroducerea lor în circuitul economic. Colectarea selectivă a deșeurilor este o soluție la îndemâna tuturor. Presupune un efort minim în depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Protejarea mediului ține de fiecare dintre noi, de la mic la mare. Pentru a influența pozitiv calitatea vieții, alegem săcolectam selectiv.


​În acest sens s-a creat Asociația ADI ECOLECT. Asociația vizează dezvoltarea comunității județului Bihor cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor bihoreni, precum și asupra mediului înconjurător prin implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județ.

​Misiunea asociației o reprezintă contribuția la creșterea calității vieții bihorenilor prin crearea politicilor publice de selectare, colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor, precum și crearea, implementarea și monitorizarea sistemului de managemant integrat al deșeurilor, la nivelul județului Bihor.


​În urma licitației organizate de către ADI ECOLECT s-a încheiat cu firma SC SALUBRI S.A. contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din județul Bihor – Zona 2, pentru următoarele arii administrativ-teritoriale: orașul Aleșd și comunele: Aușeu, Aștileu, Brusturi, Borod, Bratca, Bulz, Lugașu de Jos, Măgești, Șinteu, Șuncuiuș, Țețchea și Vadu-Crișului.

Un numar de 15.000 de gospodării vor beneficia de sistemul de colectare SMART a deșeului, gestionat de SALUBRI S.A. ALEȘD

​În consecință, după organizarea și finalizarea licitațiilor privind furnizarea recipienților, pubelelor de 23, 40 și 120 litri aferenți celor aproximativ 15.000 de gospodarii aflate pe raza zonei 2, a cititoarelor portabile, precum și în urma achiziționării aplicației software care gestionează în timp real activitatea de colectare selectivă asigurând trasabilitatea deșeului, Salubri S.A a demarat atât livrarea eurocontainerelor care vor fi în dotarea platformelor de colectare selectivă a UAT-urilor, a pubelelor furnizate de EUROPLAST ROMÂNIA, a compostoarelor cât și a sacilor albaștri pentru colectarea hârtiei/cartonului și sacilor galbeni pentru colectarea deșeului plastic/metal.

​Odată cu livrarea recipienților pentru colectare selectivă s-a demarat și încheierea noilor contracte individuale pe gospodarii sau pe taxa cu primăriile care au agreat acest sistem de tarifare.

​Pentru promovarea acestui sistem și pentru a eficientiza implementarea acestuia s-au distribuit pliante informative privind modul de colectare selectivă a deșeurilor biodegradabile / PET / hârtie / metal / sticlă / reziduale în mediul urban și rural. De asemenea s-au distribuit si pliantele de informare cu zilele privind precolectarea selectivă a deșeurilor, categoriile de deșeuri care urmează a fi colectate în fiecare recipient.

Vezi toate centrele de colectare din județul Bihor, după tipul de deșeuri colectate : 

via alesdonline.ro

Etichetat cu:

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)