Urban Serv SA Botosani face campanie pentru colectare selectivă

Publicat în Botoşani acum 2 ani

URBAN SERV SA BOTOȘANI continuă campania de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile sub sloganul “COLECTEAZĂ SEPARAT PENTRU UN ORAȘ CURAT” și costuri mai mici pentru serviciul de salubritate.

Deseuri colectate in Botoșani: 

În contextul actual din România, operatorul de salubritate URBAN SERV SA BOTOȘANI, luând toate măsurile posibile pentru protejarea sănătăţii angajaţilor săi, asigură continuitatea serviciilor de colectare a deşeurilor.

Operatorul de salubritate URBAN SERV SA BOTOȘANI solicită totodată sprijinul tuturor persoanelor fizice și juridice, pe raza cărora se desfășoară activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor, să utilizeze materialele medicale (MAȘTI ȘI MĂNUȘI)necesare protejării angajaților și, implicit a persoanelor cu care aceștia intră în contact, în vederea menținerii sănătății populației și mediului la un nivel optim.

Centre de colectare deşeuri în Botoșani

URBAN SERV SA BOTOȘANI dorește să reamintească clienților că, în afara de a fi obligații legale, colectarea separată a deșeurilor și depozitarea acestora numai în recipientele desemnate sunt dovada responsabilității , solidarității și spiritului civic.

Deșeurile reciclabile trebuie separate de cele reziduale și depozitate numai în recipientele special destinate, astfel:

– deșeurile/ambalajele reciclabile din hârtie și carton în recipientele /sacii de culoare albastră (mărunțite și uscate, fără alte impurități );

– deșeurile/ambalajele reciclabile din plastic și metal (DOZE) în recipientele /sacii de culoare galbenă (“turtite” ,fără alte impurități); ;

– deșeurile/ambalajele reciclabile din sticlă în recipientele din platformele de colectare arondate blocurilor/ PERSOANELOR JURIDICE în recipientele inscripționate/ identificate pentru acest tip de deșeu;

– deșeurile reziduale în recipientele adecvate pentru deșeuri menajere;

Este esenţial ca asociaţiile de proprietari să gestioneze corect volumul de deşeuri şi să nu depoziteze cantităţi în afara recipientelor.

Dorim să protejăm Echipele de colectare URBAN SERV SA prin evitarea colectării unor deșeuri ce nu sunt depozitate în recipiente, pentru a evita riscurile suplimentare ce le-ar presupune încărcarea manuală a acestora.

Orice contact suplimentar pune în pericol sănătatea Echipelor de colectare şi posibilitatea URBAN SERV SA de a continua serviciul de colectare separată și transport separat fără întreruperi.

Vezi punctele de colectare administrate de

Etichetat cu:

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)