SC DANA MITE SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Sat Boureni, Nr. 109 A; Com. Afumati, jud. Dolj, persoana de contact: Dragulescu Dumitru, tel: 0763383506