Centru de colectare deșeuri baterii auto în Bâscenii de Jos, județul Buzău

VINCENT SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Bâscenii de Jos, com. Calvini, judetul Buzău, tel: 0238523502; 0764559823; fax: 0238551203, persoana de contact: Ursaru Gheorghe

sat Bâscenii de Jos, com. Calvini, judetul Buzău, tel: 0756612547; fax: 0238551203, Ursaru Gheorghe, 0757216287-Măracineanu Nicoleta

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bâscenii de Jos
  2. Centre de colectare județul Buzău
  3. Centre de colectare baterii auto