Centru de colectare deșeuri baterii auto în Bâscenii de Jos, județul Buzău

WASHINGTON MARIO SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Bâscenii de Jos, com. Calvini, jud. Buzău; tel: 0761467786

  1. Centre de colectare Bâscenii de Jos
  2. Centre de colectare județul Buzău
  3. Centre de colectare baterii auto