Vincent SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în sat Bâscenii de Jos, com. Calvini.