CONTACT CRIS EXPRES S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Bucuresti str. Drumul Binelui nr. 4, sector 4