Centru de colectare deșeuri baterii auto în București, Ilfov + București, Sector 3

MINERAL EXTRACT S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Bucureşti, sector 3, Str. Vâlsănești nr.1, Tel. 0746.101.180, persoana de contact: Calcan Eugen

  1. Centre de colectare București
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare Sector 3
  4. Centre de colectare baterii auto