REMAT BUCURESTI SUD S.A. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Bucuresti Sos.Berceni Fort nr.5, sector 4