Centru de colectare deșeuri baterii auto în Craiova, județul Dolj

SC SONY&BIA COM SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Craiova, str. Rîului, nr. 286, jud.Dolj, persoana de contact: Radu Toma

  1. Centre de colectare Craiova
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare baterii auto