Centru de colectare deșeuri baterii auto în Gherla, județul Cluj

REMATINVEST SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Gherla, Hasdati, nr. 44

  1. Centre de colectare Gherla
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto