Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Bacău, Podu Turcului

SORDUM TRANS SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Podu Turcului, tarlaua 80, P 2171, jud.Bacau, persoanade contact: Dumbraveanu Sorin, tel: 0748170888

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Podu Turcului
  3. Centre de colectare baterii auto