Centru de colectare deșeuri ulei uzat în Buzău, județul Buzău

SC MSD COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Str.Transilvaniei , nr.425, Buzau, tel/fax 0238/435336, tel.0238/712599, Camelia Sacuiu-0740184937

  1. Centre de colectare Buzău
  2. Centre de colectare județul Buzău
  3. Centre de colectare ulei uzat