Centru de colectare deșeuri ulei uzat în Cluj-Napoca, județul Cluj

SC Remat Invest SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: punct de lucru Bistriţa, str. Drumul Cetăţii nr. 1A, J12/2449/28.08.2003, tel 0263/232446, Ilovan Ioan

  1. Centre de colectare Cluj-Napoca
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare ulei uzat