SC IF TEHNOLOGII este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: B-dul Muncii nr.16 tel. 0264 415 262, Mitzura Dita