Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Aghires, județul Cluj

SC REMATEX AGHIRES SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Aghires, str. Principală nr. 451

Aghires,
str. Principala, nr. 451,tel: 0264/2836056, mobil: 0745599440

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Aghires
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz