Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Aiud, județul Alba

SC CLAUS SERVICE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Aiud – Aiudul de Sus, str. Gorunului, nr. 20, tel/fax: 0258/751844, 0731798361, Claudiu Pavel

  1. Centre de colectare Aiud
  2. Centre de colectare județul Alba
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz