SC REMATHOLDING Co SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în București, sector 1, Sos.Chitilei nr.499, zona II, tel:021/4361643, fax: 021/4363777, pers.contact: Claudia Stanescu -tel: 0730-085479, Marcucean Alexandru, tel:0730085488