Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Buzău, județul Buzău

SC REMATHOLDING CO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Buzău, str. Islazului nr.6, tel: 0238/710.604, fax: 0238/710.603, ; pers. contact: Tatiana Vasile-0765 260 801

București
Sos. Berceni Fort, nr. 5, et. 1, sector 4
tel: 0213344500
fax: 0213345294
, jud. București

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Buzău
  2. Centre de colectare județul Buzău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz