Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Carcea, județul Dolj

SC HODOSANA COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Carcea, str. Silozului, nr. 28,jud. Dolj;tel: 0723613161, Stanica Dorel

Strada Preciziei nr.14, Craiova 207450

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Carcea
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz