Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Crevedia, județul Dambovița

SC CAPITAL UNION ACTIV SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com Crevedia, sos. București-Targoviste, nr.225 C1, Crostari Adrian, tel. 0748240252

com Crevedia, sos. București-Târgoviște, nr.225 C1, Crostari Adrian, tel. 0748240252, Ivanus Catalina, tel. 0742007053, ,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Crevedia
  2. Centre de colectare județul Dambovița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz