Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Crișeni, județul Sălaj

SC BMF AUTO-COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Criseni, nr. 1/C

Criseni, nr. 1/C, tel: 0761691032, Florin Buciu

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Crișeni
  2. Centre de colectare județul Sălaj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz