Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cuzdrioara, județul Cluj

SC AG AUTOTEHNIC SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Cuzdrioara,sat Cuzdrioara str. Ion I.C. Bratianu, nr. 56B, jud. Cluj

  1. Centre de colectare Cuzdrioara
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz