Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Feleacu, județul Cluj

SC CARPATEC SYSTEM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Feleacu, inscris in CF nr. 51491, nr. cad. 2173

  1. Centre de colectare Feleacu
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz