Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Fierbinți Târg, Ilfov + București, județul Ialomița

SC REMAT ILFOV SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în oras Fierbinti Targ, tarlaua 281/2, parcela 5

  1. Centre de colectare Fierbinți Târg
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ialomița
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz