Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Gilău, județul Cluj

SC AUTO CENTRUM AFF SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Gilau, Zona Agroindustriala, FN Statie de Incubatie, jud. Cluj

  1. Centre de colectare Gilău
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz