Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Iași, județul Iași

SC MOTO MASTER SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Iași, sos. Iași-Tomesti, tel: 0232/232101, Vieru Daniel, mail:

  1. Centre de colectare Iași
  2. Centre de colectare județul Iași
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz