Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ip, județul Sălaj

SC AUTO FLO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Str. Principala, Nr.100, com. Ip, Salaj, Tel 0741749347, Buboiu Florin

Str. Principală, Nr.100, com. Ip, Sălaj, Tel 0741749347, Buboiu Florin

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ip
  2. Centre de colectare județul Sălaj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz