Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Mărgineni

SC MGD METAL RECYCLING SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Mărgineni, sat Mărgineni, tel: 0733974991, Vasile Cautiș

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Mărgineni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz